Aktivni očetje obračamo svet na bolje.

Enako vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Očetovski dopust sem koristil pri obeh otrocih. Se mi zdi pomembno, da smo očki zraven, tako pri porodu, kot tudi kasneje, pri previjanju, nočnem vstajanju.

David Urankar

TV voditelj, model in podkaster

Kako lahko prispevamo k aktivnemu očetovstvu?

Informacije za starše
Informacije za delodajalce
Informacije za strokovno javnost

Glavni cilji projekta.

V Sloveniji so spremembe na področju očetovstva zaznane na dveh ravneh: na individualni ravni z večjim vključevanjem očetov v skrb za otroke v primerjavi s prejšnjimi generacijami očetov, na sistemski ravni pa z ukrepi družinske politike, zlasti z očetovskim dopustom. Slednjega očetje koristijo v velikem deležu, medtem ko se za izrabo starševskega dopusta, ki si ga starša lahko delita, še vedno odloča izredno malo očetov in svoj del večinoma v celoti prenesejo na otrokovo mater. Starši so v večji meri tako še vedno mnenja, da naj starševski dopust v celoti izrabi mati otroka, daljši odsotnosti očeta z dela zaradi nege in varstva otroka pa so v veliki meri nenaklonjeni tudi delodajalci. Moški so v delovnem okolju redko prepoznani v skrbstveni vlogi, kar se kaže tudi v pogostem soočanju s težavami pri usklajevanju dela in družine.