Spremljajte novosti in zanimivosti

Svetovalni servis, informativni program: Novosti na področju družinskih prejemkov in prejemkov iz naslova starševskega varstva, govori Dušan Mikuž, 21. 1. 2021 VEČ

Glasovi svetov na ARS (20. 7. 2020) VEČ

Intelekta (18. 8. 2020) VEČ

Evropski poslanci podprli pravico do digitalnega odklopa VEČ

Mednarodna konferenca za delodajalce o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja “Usklajevanje za vse”. Prispevek dr. Žive Humer, 5. 3. 2021. VEČ